Predtým než začnem, musím skonštatovať, že moja večerná rutina ani zďaleka nevyzerá každý deň tak, ako popíšem v tomto článku. Takto vyzerá môj ideálny večer bez rôznych negatívnych faktorov. Bohužiaľ, akokoľvek veľmi by som chcela byť ranným vtáčaťom, som definitívne nočnou sovou a často mávam problémy so spánkom. Podarilo sa mi však nájsť niekoľko praktík […]